Vedtægter

Jagtens konto er 0400 Konto.nr. 4024668067 husk at skrive navn.

A- medlem

En A plads kan "deles", men der er kun 1 som står for pladsen og som så har en fast gæst, det bestemmer man jo selv. En A plads der deles giver altså ikke 
2 A medlemmer.

Dåvildt er til afskydning på pursch, men kun kalv og STORE HJORTE.

Bukkejagten

1.   Der er fri afskydning af seksender og spidsbukke under 6 cm. bukke her imellem koster en bøde på kr. 2.000,00 + 500   Hver jæger har fra 16. maj sit område til han har skudt buk, dog max den første uge.

Efter den første uge eller når der er skudt buk i et område er det åbent, med dette system er det meget vigtigt at man skriver sig ind og ud i bogen som ligger i jagthytten.
 
 
   

Nedlagte dyr afregnes med kr. 500,00 pr. stk.

4.    Fodermesteren indgår i det ledige område fra d. 16. maj og sæsonen ud med rettigheder som et a-medlem.

5.    Der ligger en robåd ved jagthytten som må benyttes, hvis der blot gives besked til Lars hver gang man ønsker at låne båden.

6.    Husk altid at skrive jer ind og ud i bogen.

7.    Der må ikke fiskes på søen i april, og alle fangster SKAL genudsættes.

A-medlem

Fuglejagten

2.    Ang. 1. September vil der blive trukket lod, hvis der ikke kan blive enighed om de mulige pladser, man sidder 2 & 2 ( evt. 4 på sten øen. )

1.    Der er kun frijagt på følgende områder, det dyrkede stykke af 7 hele 8-9-10-11-12-13.
Se vedlagte kort.
Der må jages hvad jagtloven tillader dog ikke råvildt med hagl.

3.    Til de fastlagte opfløj på ænder, må der medbringes 1 gæst.                                                                                                                                                        

4.    Til fællesjagterne mødes vi i kornmagasinet til kaffe & morgenbrød, der vil efter endt jagt igen være mad i kornmagasinet. Prisen for dette incl. Drikkevare og svipstik kr. 300,00 kr.

5.    Man er automatisk tilmeldt til alle jagter, HVIS man er forhindret i at deltage, skal medlemmet selv melde afbud til Lars. Hvis man ikke afmelder og stadig udebliver koster det 250kr. plus 250 kr. for gæstepladsen.

6.    Afmelding skal senest ske onsdag aften kl 18 inden kommende fællesjagt til Lars.

7.    Ved afregning efter jagten, afregner værten både for sig selv og for gæsten - svipstik + fugle.

8.    Hvis man ikke kan deltage på en jagt, bør man i første omgang give pladsen til Henrik og Lars som passer jagten, eller bytte dagen til et andet A eller B medlem.

9.    Der må medtages 1. Gæst på fællesjagterne så vi derved max. er 28 jægere – 7 på hvert hold.
Hvert hold skal drive en gang.

10.   Fodermesteren indgår i jagten fra d. 1. september og sæsonen ud med rettigheder som et a-medlem.

11.    Alt nedlagt fugle vildt skal købes af skytten selv til kr.  10,00 pr. stk. gæs koster kr. 20,00

B-medlem uden gæsteplads

                                              Fuglejagten

1.    B-medlemmer må kun være på jagten når der er et   A-medlem til stede.

2.    Der er kun frijagt på følgende områder, det dyrkede stykke af 7, hele stk. 8-9-10-11-12-13.
Se vedlagte kort.
Der må jages hvad jagtloven tillader dog ikke råvildt.

3.    Ang. 1. September vil der blive trukket lod, hvis der ikke kan blive enighed om de mulige pladser, man sidder 2 & 2 ( evt. 4 på sten øen. )

4.    Til de fastlagte opfløj på ænder, skal det meddeles til Lars, på mail, hvis man ikke ønsker at deltage.
   

5.    Til fællesjagterne mødes vi i kornmagasinet til kaffe & morgenbrød, der vil efter endt jagt igen være mad i kornmagasinet. Prisen for dette incl. Drikkevare og svipstik kr. 300,00 kr.

6.    Man er automatisk tilmeldt til alle jagter, HVIS man er hindret i at deltage, skal medlemmet selv melde afbud til Lars. Hvis man ikke afmelder og stadig udebliver koster det 250kr.

7.    Afmelding skal senest ske onsdag aften kl 18 inden kommende fællesjagt til Lars.

8.    Ved afregning efter jagten, afregner man for sig selv - svipstik + fugle.

9.    Hvis man ikke kan deltage på en jagt, bør man give pladsen til Henrik og Lars som passer jagten, eller bytte dagen til et andet A eller B medlem.

10.  På fællesjagterne er vi max. er 28 jægere – 7 på hvert hold. Hvert hold skal drive en gang.

12.    Alt nedlagt fugle vildt skal købes af skytten selv til kr.  10,00 pr. stk. gæs koster kr. 20,00

Arbejdsopgaver 

Arbejdsopgaver er fastlagt således:
Når man kigger forbi hytten må græsset gerne slås, det se jo godt ud når det ikke er for højt. 

Lidt dåvildt på foderpladsen